Halvcirklen

Formand:
Anita Bredsdorff
anitabredsdorff@gmail.com

Næstformand:
Anne Lise Dahl
dahlqq@gmail.com

Værksted- og udstillingsansvarlig:
Anne Winther Johannsen
anne_wj@pc.dk

Bestyrelsesmedlem:
Niels Erik Wille
newinfo@tdcadsl.dk  

Kasserer og bestyrelsesmedlem:
Bente Pedersen
benp@pedersen.mail.dk

Sekretær:
Lillian Rønne
liner@vip.cybercity.dk

Webmaster:
Billeder: Henrik Ledet mail@arrowspace.dk  
Tekst:    Lillian Rønne  liner@vip.cybercity.dk