arrowspace

Medlemskab
 
 

Som medlem kan optages enhver der arbejder seriøst med kunstneriske udtryksformer og som selvkritisk og i gruppens fællesskab vil medvirke til, at fastholde de i gruppen tilstræbte kvaliteter.

Medlemskontingentet er p.t. kr. 600,- om året. Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt formanden.

Se kontaktoplysninger